Privacybeleid

In overeenstemming met artikel 13 van de algemene verordening van Europese gegevensbescherming 2016/679 (RGPD) en artikel 11 van organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPD) waar de informatie die moet worden verstrekt wanneer de persoonsgegevens worden verkregen van de belanghebbende wordt aangegeven, informeren wij u over het volgende:

VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING

Verantwoordelijken voor de behandeling zijn de volgende:

Naam 1: ANNEKE INTEGRALE CARE SERVICES, S.L. met CIF: B-97.009.153

Naam 2: TZCB, S.L. met CIF B-53.593.836

Beide controllers hebben de volgende informatie gemeen:

Maatschappelijke zetel: calle Riu Castells, 3, Urbanisatie Belmonte, in de stad Alfàs del Pi (Alicante), postcode 03580.

Telefoon: 966814034

E-mail: info@anneke.es

Voor elke vraag in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail of per post contact met ons opnemen op de adressen die in de voorgaande paragrafen zijn vermeld.

GEMACHTIGDE VAN GEGEVENSBESCHERMING

ANNEKE INTEGRALE CARE SERVICES, S.L. en TZCB, S.L. Zij hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPD). U kunt contact met hem opnemen via het hierboven vermelde e-mailadres of postadres, waarbij u in uw brief vermeldt dat deze is gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Gebruikers van onze website kunnen ons hun gegevens sturen vanuit het contactgedeelte. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen via e-mail.

Persoonsgegevens worden op beide manieren verzameld voor de volgende doeleinden:

Anderzijds worden de gegevens verkregen van onze klanten gebruikt met de volgende doelstellingen:

U kunt bezwaar maken tegen een van de bovenstaande behandelingen op basis van legitiem belang. Om dit te doen, moet u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming en de reden uitleggen waarom u bezwaar maakt.

RECHTSTAND EN GRONDSLAG

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens ligt in:

  1. Het verkrijgen van de toestemming van de gebruiker met betrekking tot de doeleinden die in de vorige sectie zijn aangegeven.
  2. Naleving van wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op zowel ANNEKE INTEGRALE CARE SERVICES, S.L. als TZCB, SL

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

INFORMATIE VERZENDEN NAAR HET BUITENLAND

Informatie zal naar het buitenland worden verzonden wanneer de klant in dat land een particuliere verzekering heeft of recht heeft op een economisch voordeel van de overheid van een ander land.

BESCHERMINGSCRITERIA

Persoonsgegevens worden zowel op computerondersteuning als op papier bewaard voor de duur van de relatie tussen de opdrachtgever en onze bedrijven, met een minimum van 5 jaar.

RECHTEN VAN BELANGHEBBENDEN

De belanghebbende kan zijn recht op toegang, rectificatie, verzet, overdraagbaarheid, verwijdering en beperking tot behandeling uitoefenen door een e-mail te sturen naar: info@anneke.es

Ook per post naar de maatschappelijke zetel van onze bedrijven op: Calle Riu Castells, 3, Urbanización Belmonte, in de stad Alfàs del Pi (Alicante), postcode 03580

Om dit te doen, moet u een kopie van uw identiteitsbewijs of officieel document overleggen dat u accrediteert.

INTREKKING VAN TOESTEMMING

De toestemming verleend aan ANNEKE INTEGRALE CARE SERVICES, S.L. en een en TZCB, S.L. door de gebruikers van onze website of door onze klanten, zodat hun persoonsgegevens voor de aangegeven doeleinden worden verwerkt, kan het te allen tijde worden ingetrokken.

Een brief moet worden gestuurd naar de maatschappelijke zetel of het e-mailadres van de onderneming.

CLAIM BIJ DE CONTROLE AUTORITEIT

U hebt het recht om een ​​claim in te dienen bij het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, via de pagina www.aepd.es, waar u over de nodige informatie beschikt.

CONTRACTVEREISTEN

Om internetgebruikers gedetailleerde informatie over onze diensten te kunnen bieden, is het essentieel om hun gegevens te verkrijgen, met name hun naam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Aan de andere kant zijn de gegevens die u ons verstrekt essentieel om contact op te nemen met de geïnteresseerde.

Als de vereiste gegevens niet worden verstrekt, kan de gebruiker van deze website geen informatie geven over enig aspect van ons verblijf.

Daarnaast zijn de verzamelde gegevens, afkomstig van cliënten, nodig om zowel de woonzorgverlening als de thuiszorg uit te voeren.

UITWERKING VAN PROFIELEN

Er wordt geen enkele vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering uitgevoerd

Newsletter

Apúntate a nuestro newsletter y estarás informado de todas las novedades, actividades, eventos etc que realicemos. Podrás darte de baja en cualquier momento. ¡Gracias!

E-mail
Financiación UE Kit digital