Verhoging eigen bijdrage medicijnen

Omdat al onze cliënten  hiermee te maken zullen krijgen willen wij u hierover graag nog eens informeren.

Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat de eigen bijdrage van de verzekerde gerelateerd is aan zijn/haar jaarinkomen. Dit wordt jaarlijks geactualiseerd.Op dit moment moeten Seguridad Social  verzekerden in de categorie “gepensioneerd” 10% van de kosten van het medicament zelf betalen aan de apotheek. Dit in afwachting van invoering van inkomstengegevens per verzekerde waarna per persoon een exact percentage kan worden vastgesteld.

Voor de Seguridad Social verzekerden die niet onder de categorie “Gepensioneerden” vallen wordt de eigen bijdrage:

a)      60% van de kosten bij een jaarinkomen hoger dan 100.000 Euros

b)      50% van de kosten bij een jaarinkomen tussen de 18.000 en de 100.000 Euros

c)      40% van de kosten bij een jaarinkomen lager dan 18.000 Euros

In het geval van medicijnen voor aandoeningen met een chronisch karakter kan de eigen bijdrage lager danwel nihil zijn. De Seguridad Social is het instituut dat dit bepaalt.

De volledige wetstekst is terug te vinden in de Staatscourant (BOE) onder “Real Decreto-Ley 16/2012” en  meer informatie kunt u terugvinden door te googelen op “copago farmaceutico”.

Uiteraard kunt u ook altijd met uw vragen bij ons terecht.

Newsletter

Apúntate a nuestro newsletter y estarás informado de todas las novedades, actividades, eventos etc que realicemos. Podrás darte de baja en cualquier momento. ¡Gracias!

E-mail
Financiación UE Kit digital